Věk Vodnáře

Kundaliní jógaVěk Vodnáře

Věk Vodnáře

Období založeno na osobních zkušenostech, osobní odpovědnosti a na univerzálnosti. Období nové úrovně vědomí a organizace civilizace.

Klíčovými pojmy pro tuto epochu jsou globalizace, univerzálnost a důstojnost každé lidské bytosti. Všechny historické a kmenové tradice budou muset čelit tomuto tlaku a udrží se popřípadě pouze při jejich globálním rozšíření a to ještě jen v případě, že budou ve shodě s osobní transformační zkušeností každého jednotlivce. Úrovně vědomí a jejich zkoumání budou totiž hlavním tématem této doby.

Vše založené na strachu a nevědomosti bude ustupovat. Avšak během přechodového období nastane na určitou dobu polarita, kde staré bude ještě bojovat a nové ještě ne zcela zavládne. Poté však zmizí dělení na západ a východ. Dělit budeme spíše na rozvinuté a nerozvinuté vědomí, a proto budeme posuzovat filozofie a duchovní směry podle stupně probuzenosti a projevu vědomí u jednotlivců, než podle socio-politického napojení.

Unikátní na věku Vodnáře je postupně úplné sjednocení planety. Proto se dá očekávat období stability a expanze a to jak ve vnějším, tak i ve vnitřním světě. Tyto naše dva světy se též budou harmonicky doplňovat, což povede k hluboké spiritualitě jedince, který se bude řídit pouze filozofií založenou na osobní zkušenosti, odpovědnosti a univerzálnosti.

Toto vše však není naše volba, ale budeme k tomu nuceni vnějšími podmínkami.  Ti co se přeladí na nové podmínky, budou z této změny těžit, ostatní však naopak. Proto je dnes duchovní praxe již nezbytná pro zachování a zvyšování kvality života. Jeden ze směrů uzpůsobených pro tyto dnešní potřeby je Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana.

Úvodní stránka Mapa stránek Kontakty English Česky Русский