Šesté tělo - Aureola

Spravedlnost, ochrana, projekce

Jsem schopen/schopna dosáhnout svých cílů? Dosahuji jich s integritou?

Aureola vede od ušního lalůčku k ušnímu lalůčku, podél vlasové linie a obočí. Je to svatozář, jádro aury. Ženy mají druhou aureolu, která sahá od bradavky k bradavce. Aureola je vaše projekce, vaše záře. Dodává vám schopnost zaměřit pozornost, soustředit se, meditovat. Aureola, která souvisí s hypofýzou, reguluje nervový systém a rovnováhu endokrinních žláz, a tak ochraňuje srdeční centrum.

Intuici Šestého těla můžete využít k tomu, abyste se ochránili, a abyste byli schopni čelit stresům života aniž byste přitom zavřeli srdce. Síla projekce Šestého těla vám pomáhá realizovat to, co si v životě přejete. „Já jsem, já jsem“ je Aureola.

Je to bod rovnováhy mezi fyzickou a vesmírnou realitou, které se v Sikhské Dharmě říká Miri-Piri.

Je-li vaše Aureola slabá, můžete mít tendenci být nadměrně ochranitelští a snadno ovlivnitelní. Vaše endokrinní soustava je možná v nerovnováze a to může vést k nestabilitě vašich nálad a chování. Možná jste nesoustředění a vaše modlitby se nenaplňují. Také možná nepoužíváte intuici ke své ochraně.

Klíč k rovnováze: Probuďte hypofýzu – Třetí oko.


Převzato z manuálu učitelského tréninku 1. stupně


Výzva:

Nejste konzistentní ve slovech a v činech. Vaše vnitřní osobní realita nekoresponduje s vašimi vnějšími činy. Můžete být neschopni naplňovat vaše přání. Vaše mysl může být roztěkaná a nesoustředěná.

Číslo duše:

Klamete sami sebe. Máte pocit, že jste neschopni vytvářet realitu, kterou chcete a máte pocit, že to není vaše chyba.

Číslo karmy:

Můžete být viděni jako roztěkaní, nestálí, nerozhodní a s "opičí myslí". Máte pocit nepochopení v tom, že myslíte dobře a vždycky se to nějak zvrtne.

Číslo cesty:

Toužíte vytvářet si realitu, podle vašich představ.

Síla:

Máte aktivní ochranný štít. Máte sílu modlitby (tj. jste schopni realizovat vaše tužby) a ovládáte sílu slova. Máte přesvědčivou osobní integritu. Děláte to co říkáte. Jste schopni se soustředit.

Číslo daru:

Jste zbožní a vnitřně silní. Máte dobrou schopnost se soustředit. Máte v životě štěstí. Přirozeně získáváte  respekt ostatních.

Číslo osudu:

Naučili jste se být konstantní a konzistentní v myšlenkách, slovech a činech.

Úvodní stránka Mapa stránek Kontakty English Česky Русский