První tělo - Duše

Skromnost, tvořivost

Je můj život tokem kreativity pramenící z účelu, který si stanovila má duše? Vychází mé jednání ze srdce?

Prvním tělem je Duše. Spojuje vás s vaší vnitřní nekonečnou podstatou. Je to zážitek proudění ducha v nás. Je-li vaše Duše silná, žijete podle srdce místo hlavy a vaše kreativita funguje jasným a ryzím způsobem. Ovládnete-li mistrně svou Duši, budete velmi skromní a kreativní. Budete natolik propojení se svou nekonečnou podstatou, že se můžete zcela oddat toku Božské energie a využít ji k vytvoření krásy ve svém životě. Vaše duše je individuálním vyjádřením ducha. Obsahuje vaši základní nukleární energii, vaše základní já.

Je-li vaše první tělo slabé, pravděpodobně se řídíte hlavou namísto srdcem. Možná se cítíte zablokovaní a nejste schopni s napojit na svůj účel a tvořivý tok života.

Klíč k rovnováze: Pozvědněte kundalini. Otevřete srdce.

 Převzato z manuálu učitelského tréninku 1. stupně


Výzva:

Možná používáte příliš intelekt. Hledáte převážně podměty z vnějšího světa. Potlačujete skutečné pocity a máte problémy se sebeláskou.

Číslo duše:

Práce na vnitřním konceptu a sebeúctě vám pomůže získat vnitřní mír a změní vaše zaměření z vnějšího na vnitřní. Rozpoznání pravých pocitů a mít se rád, jsou vaše hlavní výzvy.

Číslo karmy:

Můžete být nestálí, přelétaví a nedůslední, ale zároveň sebekritičtí. Jste tolerantní k ostatním, ale ne sami k sobě. Máte tendenci k přílišnému intelektualizování.

Číslo cesty:

Máte vnitřní touhu vědomě následovat vaše požehnání a vyrovnat srdce a hlavu. Toužíte, aby soucit a tvořivost fungovali ve vašem životě.

Síla:

Máte schopnost vyrovnat intelekt a emoce. Jste schopni být propojeni s vnitřním já a vyzařovat vnitřní vitalitu. Jste vnitřně prozářeni, soucitní, stabilní a konzistentní.

Číslo daru:

Máte vrozenou schopnost vnitřně zářit. Máte vyrovnanou hlavu se srdcem, intelekt a vnitřní já.

Číslo osudu:

Naučili jste se jak vyrovnat intelekt s emocemi, vaše vnitřní a vnější. Naučili jste se jak být prozářeni, stabilní, konzistentní a soucitní.


Úvodní stránka Mapa stránek Kontakty English Česky Русский