Druhé tělo - Negativní mysl

Ochrana, poslušnost

Jsem schopen/na určit, zda v určité situaci hrozí nebezpečí? Co musím zvážit?

Negativní mysl vám umožní dát formu tvořivosti své Duše tím, že vám dodá ochranu, formu a rozlišení. Vštípí Vám touhu přináležet, jejímž nejvyšším vyjádřením je se spojit do hloubky se svým vlastním Božským Já. Dodá vám trpělivost nutnou k tomu, abyste naslouchali svému vlastnímu vnitřnímu vedení.

Pokud je Negativní mysl nedostatečně vyvinutá, vaše touha přináležet může mít za následek, že vstupujete do nevhodných a sebedestruktivních vztahů, protože jste přespříliš ovlivněni druhými a nejste dostatečně ustálení ve svém vlastním středu.

Klíč k rovnováze: Důležitá je sebedisciplínu. Rozvíjejte vědomé vztahy naplněné integritou. Je-li Negativní mysl příliš silná, posilujte Pozitivní mysl.


Převzato z manuálu učitelského tréninku 1. stupně

Výzva:

Můžete se příliš chránit a mít strach, anebo můžete slepě skákat do vztahů, nebo situací bez uvědomění si důsledků. Můžete nasávat všechny nálady a pocity z okolí a nemít nad tím kontrolu.

Číslo duše:

Můžete se příliš chránit a mít strach. Cítíte se nejistě, zranitelně a nerozhodně. Můžete mít pocit uzavírání se do sebe a neschopnosti být s ostatními.

Číslo karmy:

Občas slepě skáčete do vztahů, nebo situací bez uvědomění si důsledků. Můžete být nerozhodní a falešně sebevědomý.

Číslo cesty:

Toužíte být ve smysluplném vztahu. Musíte být schopni unést rozumné riziko.

Síla:

Máte schopnost vnímat negativní nebo odvrácenou stranu situací. Můžete snadno navazovat vztahy. Máte schopnost nést rozumná rizika.

Číslo daru:

Máte schopnost vnímat negativní nebo odvrácenou stranu situací. Úspěšně nesete rizika, která život přináší. Vhodně interagujete s ostatními.

Číslo osudu:

Naučili jste se vážit si schopnosti ocenit rizika situací. Naučil jste se jak unést rozumná rizika. Narostla vaše schopnost prohlubování vztahů. Vaše božská přirozenost je dobře vyvinuta.

Úvodní stránka Mapa stránek Kontakty English Česky Русский